Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4577
Title: Z problemów edytorstwa staropolskiej korespondencji
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: edytorstwo; staropolska korespondencja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 489-498). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Przedstawienie żmudnej drogi, którą musi przejść edytor korespondencji od zgromadzenia, odczytania i uporządkowania tekstów po modernizację pisowni i skonstruowanie objaśnień skierowanych do zakładanego czytelnika wydania, pozwala postawić tezę, że tekstologia korespondencji staropolskiej to trudny przypadek, nie zawsze mieszczący się w klasyfikacji Górskiego. Walorem jednak tych przekazów jest ich autentyczność oraz wielorakie możliwości interpretacji. „Pozdrowienia z ubiegłych stuleci” – jak nazwała listy Ewa Miozga – pozwalają bliżej przyjrzeć się kulisom życia w dawnych wiekach w wielu aspektach. Każdy badacz: historyk, literaturoznawca, bibliolog, językoznawca i badacz kultury – znajdzie w nich coś interesującego. Trud włożony w udostępnienie dokumentów spoczywających w archiwach i bibliotekach opłaca się więc wielokrotnie i takie edycje – zwłaszcza jeżeli przygotowano je starannie i fachowo – są bardzo inspirujące i „odporne” na zmieniające się metodologie badawcze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4577
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczyk_Z_problemow_edytorstwa_staropolskiej_korespondencji.pdf288,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons