Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4598
Title: Aksjologiczne aspekty historiografii filozofii
Authors: Tyl, Mirosław
Keywords: historiografia filozofii; filozofia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 126-135). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niemal powszechnie teoretycy historiografii filozofii dostrzegają obecność czynności wartościujących w pracy historyka filozofii. Sprawa ocen i ich kryteriów wydawać się zatem może w ramach tej dyscypliny oczywista, zważywszy, że zgoda dotyczy nie tylko kwestii istnienia, lecz także znaczenia tego typu zabiegów z punktu widzenia wymogów rzetelności warsztatowej — funkcjonalności, efektywności rozmaitych procedur badawczych. Wartościowanie wydaje się wręcz warunkiem koniecznym wszelkich badań. Nie tylko je wieńczy, lecz także w osobliwy sposób towarzyszy im na każdym bodaj etapie, jako integralny element praktyki badawczej, pomagający zrozumieć, wyjaśnić i zinterpretować badane poglądy. Oczywiście, dają się słyszeć głosy postulujące historiografię neutralną pod względem aksjologicznym — wolną od wartościowania. Lecz jak słusznie zauważa Stefan Swieżawski, „odcięcie się od wszelkich ocen w historiografii równałoby się ograniczeniu jej zadań do samego tylko »czystego« ustalania faktów”, a zatem redukowałoby dziejopisarstwo do faktografii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4598
ISBN: 9788322618165
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyl_Aksjologiczne_aspekty_historiografii_filozofii.pdf277,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons