Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4797
Title: Wstęp
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: kompetencje językowe; wiedza językowa w szkole
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Badacze od lat wypowiadają się na temat celów kształcenia językowego. Niezależnie od ich zmiennych poglądów na związek między wiedzą o języku oraz poprawnym i sprawnym użyciem — oczywistym składnikiem edukacji polonistycznej jest potrzeba pogłębiania wiedzy o systemie języka, jego budowie oraz funkcjach. „Człowiek rodzi się z uwewnętrznioną gramatyką, jako tzw. [...] kompetencją językową. Przestrzega jej więc niejako w sposób samoistny i oczywisty. Ale stąd nie wynika wcale, że wrodzona predyspozycja do zachowań werbalnych czyni z niego mistrza. By się nim stać, potrzebuje nauki”. Potrzebuje sfunkcjonalizowanej wiedzy językowej, która według słów Jadwigi Kowalikowej automatycznie znosi podział na komponent teoretyczny i komponent praktyczny w kształceniu językowym młodzieży.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4797
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_Uwagi_o_projekcie_badawczym.pdf245,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons