Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4802
Title: Kompetencja przestrzenna uczniów a ich umiejętności językowe (w opiniach nauczycieli)
Authors: Guzy, Anna
Keywords: kompetencje uczniów - badania; umiejętności językowe
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów"
Abstract: Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych podjęłam próbę określenia poziomu wiedzy nauczycieli na temat wyobraźni i orientacji przestrzennej, jak również próbę odpowiedzi na pytanie, czy zauważają oni zależność między umiejętnościami w zakresie orientacji i wyobraźni przestrzennej oraz pozostałymi kompetencjami ucznia. Badaniami objęłam 32 nauczycieli, po 16 z klas III i VI5. Pracowali oni w szkołach miejskich (Katowice), wiejskich (Bełk, Rudawa, Bielany Wrocławskie, Gorzyce) oraz osiedlowych (Gliwice-Łabędy i Zabrze-Rokitnica).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4802
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzy_Kompetencja_przestrzenna_uczniow.pdf284,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons