Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4805
Title: Dźwiękowe funkcje języka w kształceniu kompetencji językowej uczniów - problemy, uwagi i postulaty
Authors: Przybyla, Olga
Keywords: dźwiękowe funkcje języka; kompetencje językowe
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: : B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 299-316). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Mimo licznych publikacji z zakresu fonetyki, fonologii i kultury żywego słowa okazuje się, że w edukacji polonistycznej nadal małą wagę przywiązuje się do dziedziny nauki o dźwiękowym aspekcie języka i bagatelizuje się jej znaczenie dla kształcenia kompetencji językowej uczniów. Przyzwyczajenie się do mechanicznego, bezmyślnego wypowiadania słów, bez zwracania uwagi na ich poprawność wymawianiową oraz ich treść wewnętrzną, jest problemem, z którym współczesna edukacja polonistyczna zmaga się od dawna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4805
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Dzwiekowe_funkcje_jezyka.pdf315,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons