Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4826
Tytuł: Słuchanie jako doświadczenie somatyczne : o wierszach Edwarda Pasewicza
Autor: Dziadek, Adam
Słowa kluczowe: Edward Pasewicz; Close Listening; rhythm; somatic experience
Data wydania: 2015
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr 1 (2015), s. 221-232
Abstrakt: The text is a synthetic description of Edward Pasewicz’s poetic work, which is included within the “plan for a somatic criticism.” The key operational concept used to describe this poetry is rhythm, which spreads out on all the levels of expression like a theme in a story and makes the texts of every poet unique and original. The rhythm is closely linked with the process of listening and with the body itself, which generates it. Following Charlers Berstein, the author performs an act of Close Listening, attempting to point out the relations between rhythm, the sphere of sound in Pasewicz’s poetic texts, and a speaking subject.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4826
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziadek_Sluchanie_jako_doswiadczenie_somatyczne.pdf364,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons