Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4856
Tytuł: The appetite for the sea
Autor: Jędrzejko, Paweł
Słowa kluczowe: appetite; sea
Data wydania: 2003
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Rachwał (red.), "Viands, wines and spirits nourishment and (in) digestion in the culture of literacy : essays in cultural practice" (S. 111-118). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The present paper is concerned with a peculiar kind of appetite, one whetted by the spicy oceanic context in which the subject of “craving” places himself, but nonetheless an appetite positively omnipresent. My protagonist here is the appetite fo r the sea, or, as the Latin etymology of the word would suggest, the natural desire o f the sea. At the same time, however, the appetite I wish to discuss is the desire fo r food peculiar to the maritime, liquid context. My remarks here are thus intended to “open up” a few questions concerning incorporation of food in excess, and its relation to the desire o f appropriation of what has always been beyond human control, or - in other words - of digesting the indigestible.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4856
ISBN: 8322612427
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jedrzejko_The_appetite_for_the_sea.pdf404,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons