Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5118
Title: Poza zasadą uprzejmości
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: uprzejmość; współpraca; adaptacja; dylemat więźnia; egoizm; frajer
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Citation: Colloquia Anthropologica Et Communicativa, Vol. 1 (2009), s. 225-238
Abstract: W diagnozach stanu społeczeństwa ponowoczesnego, budowanych przez współczesną socjologię i filozofię kultury, od lat przynajmniej dziewięćdziesiątych minionego stulecia coraz częściej pojawiają się wątki zaniku więzi i przechodzenia zbiorowości społecznych „do stanu masy złożonej z indywidualnych atomów wprawianych w absurdalne ruchy Browna”1, masy pochłaniającej i unicestwiającej kulturę2, wątki „zmierzchu obowiązków”, „kultury kłamstwa i manipulacji”, wyrafinowanego postkolonializmu, moralności bez kodeksu etycznego i wreszcie wolnego od odpowiedzialności egoizmu jednostki, budującej swoje relacje z innymi w oparciu o „niepohamowany etnocentryzm”, miksofobię i izolację. Najprościej zaś kwestię ujmując, wątki klęski formacji kulturowej, która – zgodnie z diagnozami najbardziej wpływowego psychologa tejże formacji Zygmunta Freuda – zbudowała swoją obyczajową poprawność, tabu, etykiety i moralne normy na negacji indywidualnego szczęścia jednostek, rezygnujących z instynktowej zasady przyjemności na rzecz spójności społecznej, zbiorowej sprawiedliwości i bezpieczeństwa grupy. Sublimacja sfery popędowej, ograniczenie wewnątrzgatunkowej agresji, wyrzeczenie i dyscyplina – oto zasadnicze mechanizmy i tryby „kulturowej maszyny”3, dzięki którym, zdaniem tegoż psychologa, natura ludzka przez stulecia utrzymywana była w ryzach dla dobra ogólniejszego niż samolubny interes każdego poszczególnego reprezentanta gatunku homo sapiens.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5118
ISBN: 978-83-229-3017-5
ISSN: 0239-6661
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Poza_zasada_uprzejmosci.pdf981,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.