Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5355
Title: Adaptacyjny algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów teorii gier
Authors: Juszczuk, Przemysław
Advisor: Boryczka, Urszula
Keywords: teoria gier; ewolucja różnicowa; algorytmy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Analiza wyników przeprowadzonych badan eksperymentalnych pozwoliła wysnuć szereg wniosków. Stanowi jednocześnie dobry punkt wyjścia do dalszych badań nad zagadnieniem generowania równowag Nasha w grach n-osobowych. Pytaniem otwartym pozostaje maksymalny rozmiar gier, dla których równowagi Nasha mogą być efektywnie wyznaczane przez adaptacyjny algorytm ewolucji różnicowej. Ponadto, istotnym zagadnieniem jest także wyznaczenie zbioru strategii aktywnych należących do rozwiązania. Zagadnienie to związane jest ściśle z optymalizacja kombinatoryczna i dobre efekty powinno przynieść w tym wypadku zastosowanie algorytmów mrowiskowych lub symulowanego wyżarzania. Zagadnienia związane z algorytmem ewolucji różnicowej powinny być rozwijane w kierunku adaptacji parametrów, co prowadzi do ograniczenia ingerencji użytkownika w sam algorytm. Jednocześnie duża skuteczność opisanej metody pozwala sądzić, iż inne metaheurystyki mogą umożliwiać generowanie satysfakcjonujących rezultatów w zbliżonych problemach. Potwierdzenie tego mogłoby skutkować próba budowy hiperheurystyki stosowanej w problemach teorii gier.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5355
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczuk_Adaptacyjny_algorytm_ewolucji.pdf4,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.