Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5415
Title: Synteza wybranych pochodnych kwasu 8-hydroksy-2-metylochinolino-7-karboksylowego oraz jego analogów jako potencjalnych inhibitorów integrazy wirusa HIV oraz herbicydów
Authors: Tabak, Dominik
Advisor: Polański, Jarosław
Keywords: kwasy organiczne; wirus HIV; herbicydy; kwasy karboksylowe
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsza praca stanowi kontynuację badań podjętych w Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Śląskiego, dotyczących syntezy związków zawierających fragment chinolinowy jako potencjalnych inhibitorów integrazy wirusa HIV oraz potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Celem pracy była synteza wybranych pochodnych amidowych kwasu 8-hydroksy-2-metylochinolino-7-karboksylowego (Rys. I) oraz zbadanie aktywności biologicznej uzyskanych połączeń w zakresie zdolności do hamowania integrazy wirusa HIV, właściwości przeciwnowotworowych i przeciwgrzybicznych. Rys. I. Kwas 8-hvdroksv-2-metvlochinolino-7-karboksvlowv W zakres pracy wchodziła również próba syntezy kwasu 2-metylo-5,8-diokso-5,8- dihydrochinolino-7-karboksylowego (Rys. 2) oraz jego pochodnych zawierających w swojej strukturze fragment 5,8-chinolinodionowy, o znanych właściwościach przeciwnowotworowych. o Rvs. 2. Kwas 2-metvlo-5.8-diokso-5.8-dihvdrochinolino-7-karboksvlowv W trakcie realizacji pracy, zakres poszerzył się o wykorzystanie syntezowanych związków jako ligandów kompleksujących niektóre metale przejściowe (Ru, Re, Cu). W szczególności zainteresowałem się wykorzystaniem otrzymanych kompleksów do badań pozwalających na ustalenie struktur ligandów organicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5415
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tabak_Synteza_wybranych_pochodnych_kwasu.pdf9,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.