Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5659
Title: Instytucja zbiórki publicznej oraz postępowanie w sprawie jej organizacji
Authors: Gronkiewicz, Anna
Keywords: Public fundraising; Croudfunding; Zbiórka publiczna; Finansowanie społeczne; Prawo administracyjne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek: Agencja Reklamowa TOP.
Citation: Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska (red.), "Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane" (S. 257-273). Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek : Agencja Reklamowa TOP.
Abstract: This article refers to public fundraising institutions which may constitute one of ways of funding social events. The author describes a legal regulation governing this subject i.e. the author presents proper bodies which may submit public fundraising notions. Also, the author characterizes the duties as well as points to the controlling mechanisms that guarantee regularity and legality in the field of conducting public fundraising.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5659
ISBN: 978-83-63179-37-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gronkiewicz_Instytucja_zbiorki_publicznej.pdf636,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons