Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5674
Tytuł: Możliwości i ograniczenia zarządzania ryzykiem w agencjach wykonawczych na przykładzie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Autor: Burzyk, Piotr
Słowa kluczowe: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Prawo administracyjne; Finanse publiczne
Data wydania: 2013
Źródło: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 157-163). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstrakt: Jedną z najistotniejszych zmian w polskim sektorze publicznym w ostatnich latach było utworzenie, przepisami ustawy o finansach publicznych z 2009 r.515 i ustawy ją wprowadzającej, nowej formy organizacyjno-prawnej dla wykonywania kluczowych zadań państwa: agencji wykonawczych, wzorowanych na agencjach wykonawczych Unii Europejskiej. Szczególne wymagania ustawowe określone dla tej grupy jednostek sektora finansów publicznych, odnoszące się do ich tworzenia, funkcjonowania i gospodarki finansowej sprawiają, że wyjątkowego znaczenia nabiera aspekt właściwego zarządzania tego typu podmiotami. Dlatego też siedmiu agencjom, wymienionym w art. 92 ustawy wprowadzającej, w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przyznany został dwuletni okres przejściowy na pełne wdrożenie nowych rozwiązań systemowych i płynne przejście do nowych zasad funkcjonowania i gospodarki finansowej. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5674
ISBN: 978-83-938141-0-7
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Burzyk_Mozliwosci_i_ograniczenia_ryzykiem.pdf422,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons