Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5806
Title: Grzeczność w czasach pokolenia Z. : dlaczego tradycyjna polska grzeczność jest w regresie?
Authors: Kita, Małgorzata
Piłat, Ewa
Keywords: pokolenie Z; grzeczność językowa
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Zych, A. Charciarek (red.), "Dyskurs w aspekcie porównawczym" (S. 30-61). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: According to the authors, the main reasons for the changes in the model of politeness in Poland that has applied for centuries is the contact with the world (direct and/or established by technological means), the development of the society of the net, individualistic postmodernist tendencies. Th e evolutionary nature of the etiquette, its constant development correlated with the changes of culture is hardly a novelty in history. However, the novelty of modernity is associated with the fact that the foundations of politeness change. Th e authors consider the change of the orientation of Polish culture – from the (unconditional) orientation toward YOU to the orientation toward ME – as the main, culturally conditioned change.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5806
ISBN: 9788380128064
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kita_grzecznosc_w_czasach_pokolenia_z.pdf401,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons