Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5844
Tytuł: Szczególne zasady funkcjonowania agencji na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych
Autor: Sypnicki, Adrian
Fortuna, Katarzyna
Słowa kluczowe: Agencja Nieruchomości Rolnych; Prawo administracyjne
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Źródło: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 70-74). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstrakt: Podstawą prawną funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych są przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja jest państwową osobą prawną, która wykonuje prawo własności oraz inne prawa rzeczowe powierzone jej przez Skarb Państwa. Z kolei art. 5 ww. ustawy, tworzy stosunek powiernictwa, tzn. Skarb Państwa powierza wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych Agencji, ale na jego rzecz. Prawa rzeczowe dotyczą następujących nieruchomości: nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych, inne nieruchomości pozostałe po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń, a także lasów niewydzielonych geodezyjnie z powyższych nieruchomości. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5844
ISBN: 978-83-938141-0-7
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sypnicki_Szczegolne_zasady_funkcjonowania.pdf361,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons