Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6083
Title: Antropologia literatury
Authors: Rygielska, Małgorzata
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 89-135). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obecnie literaturoznawcy, choć używają terminu „antropologia literatury”, jednocześnie przystają na „płynność” jej przedmiotu w badaniach literaturoznawczych, a niemal wszelkie próby dookreśleń uznają za „definicyjne fikcje” 142. Antropologię literatury w ujęciu kulturoznawczym cechuje wszak nie tylko jasne i przejrzyste przedstawienie założeń, celów i metod badawczych, ale też realnych i potencjalnych zalet jej uprawiania (nieograniczonych – co warto podkreślić – jedynie do teoretycznych proklamacji). Co więcej – „projekt badania kultury za pośrednictwem tekstu literackiego, rozwijany niespiesznie i ciągle opatrywany nowymi zastrzeżeniami, zdążył się lepiej opierzyć i daje się prezentować w kolejnych odsłonach i formach”. Na wątpliwość: „Może więc nie jest jedynie sezonową fascynacją”143, można dziś, i to z pełnym przekonaniem, odpowiedzieć, że antropologia literatury w ujęciu zaproponowanym przez Ewę Kosowską nie jest (i nigdy nie była) sezonową fascynacją. Wciąż zarówno wzbudza uznanie dla poznawczych walorów aplikacji metod antropologii kultury do analiz tekstów literackich i ich kulturoznawczo zorientowanej interpretacji, jak i prowokuje (nieuniknione przecież) głosy dezaprobaty obrońców autonomii literatury." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6083
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygielska_Antropologia_literatury.pdf588,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons