Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/629
Tytuł: Słuch fonematyczny i artykulacja a sprawność ortograficzna
Autor: Krzyżyk, Danuta
Słowa kluczowe: Słuch fonematyczny; Sprawność ortograficzna; Percepcja słuchowa
Data wydania: 2012
Źródło: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 79-92). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the present article the author points out the relation between the phonematic hearing quality, correct articulation and the ability to spell correctly, especially in writing orthograms which are motivated by the phonetic rule. She discusses errors and mistakes made by children with disturbed auditory perception as well as with lower level of phonematic hearing and articulation difficulties. The author proposes particular integrationoriented exercises that combine the aim of increasing phonematic hearing, articulation and spelling ability.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/629
ISBN: 978-83-226-2058-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzyk_Sluch_fonematyczny_i_artykulacja.pdf425,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons