Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/630
Title: Wstępna identyfikacja zaburzeń mowy - przesiewy logopedyczne w praktyce nauczyciela
Authors: Moćko, Natalia
Sroka, Agnieszka
Szlachta, Małgorzata
Keywords: Zaburzenia mowy; Profilaktyka logopedyczna; Rola nauczyciela w profilaktyce logopedycznej; Diagnoza i terapia logopedyczna
Issue Date: 2012
Citation: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 169-185). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The subject of the article is the role of speech disorder screening in speech and language therapy (SLT) prevention and intervention. The authors presented a detailed account of the screening test Testing instrument for kindergarten aged children screening, supplementing it with a classification of norms according to which a child is assessed, as well as the examples of various speech aspects tests. The article emphasizes the possibilities of preventive impact in teacher work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/630
ISBN: 978-83-226-2058-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mocko_Wstepna_identyfikacja_zaburzen_mowy.pdf412,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons