Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6750
Tytuł: Differences in self-presentational patterns : a community-of-practice perspective
Autor: Bogdanowska-Jakubowska, Ewa
Słowa kluczowe: community of practice; self-presentation; Critical Discourse Analysis; politeness
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Cetnarowska, M. Kuczok, M. Zabawa (red.), "Various dimensions of contrastive studies" (s. 246-264). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: To allow for a more contextualized analysis of social discourse, political discourse in particular, many researchers (e.g., Wodak 1997; Holmes and Meyerhoff 2003; Mills 2005, 2011; van Dijk 2009) suggest the use of the concept of community of practice. It can also be applied to an analysis of politicians’ self-presentational styles. Members of different political parties, apart from having different views on relevant social issues and different hierarchies of values, can be easily identified by the way they behave and self-present. Political parties function as their communities of practice which determine practices in which they engage, discursive practices included. The aim of the study is to compare self-presentational styles of members of two Polish leading political parties, the Civic Platform, and the Law and Justice. Due to the specificity of the discourse to be analyzed, two approaches have been employed: Critical Discourse Analysis, and the post-modern/discursive approach to face and (im)politeness. The data used in the study come from TV political interviews.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6750
ISBN: 9788380129184
9788380129191
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bogdanowska_Jakubowska_Differences_in_self_presentational.pdf283,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons