Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7212
Title: "Czarna kołysanka" : możliwości znaczenia gatunku na przykładzie wiersza Adama Zagajewskiego "Kołysanka"
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Adam Zagajewski; Kołysanka; poezja polska; interpretacja
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Węgrzyniak, T. Stępień (red.), "Tkanina : studia, szkice, interpretacje" (S. 110-129). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Twórczość Adama Zagajewskiego, po trzydziestu latach od debiutanckiego tomu Komunikat, ma dziś ugruntowaną pozycję w świadomości uczestników procesu komunikacji literackiej. Śledząc dokumenty owej świadomości, chciałoby się dodać, że miejscami jest to pozycja zbyt „ugruntowana”, zwłaszcza gdy myślimy o recepcji wierszy publikowanych od drugiej połowy lat osiemdziesiątych (Jechać do Lwowa, 1985). Sporą rolę w nadaniu kierunku tej recepcji odegrał sam Adam Zagajewski, publikując zbiór esejów Solidarność i samotność (1986). Język Zagajewskiego eseisty stał się gotowym kodem-wytrychem, „stałym łączem”, zapewniającym szybki dostęp do rozumienia Zagajewskiego poety. W świetle nowego odautorskiego kodu odczytano również wcześniejsze wiersze, ustawiając „moment przełomu” w twórczości poety na wydanie Listu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7212
ISBN: 83-226-1293-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Czarna_kolysanka_Mozliwosci_znaczenia_gatunku.pdf754,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons