Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7490
Title: Stan wdrożenia pakietu MiFID II/MiFIR w polskim porządku prawnym a obowiązki komórki ds. zgodności (compliance) w banku
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: compliance; MIFID II; MIFIR; działalność banków; bankowość inwestycyjna
Issue Date: 2017
Publisher: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Citation: Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS, Nr 5 (2017), s. 26-28
Abstract: Niniejszy artykuł opisuje sytuację jaka powstała w obliczu braku krajowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego implementujących przepisy unijne, które regulują obrót instrumentami finansowymi. Artykuł koncentruje się na obowiązkach funkcjonujących w bankach komórkach do spraw zgodności oraz kierujących tymi komórkami, jako inspektorów nadzoru nad działalnością banków wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7490
ISSN: 1427-8162
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Stan_wdrozenia_pakietu_MiFID_IIMiFIR_w_polskim_porzadku_prawnym.pdf310,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Dowolne rozpowszechnianie na całym świecie bez zgody autora Creative Commons License Creative Commons