Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7490
Tytuł: Stan wdrożenia pakietu MiFID II/MiFIR w polskim porządku prawnym a obowiązki komórki ds. zgodności (compliance) w banku
Autor: Majewski, Kamil
Słowa kluczowe: compliance; MIFID II; MIFIR; działalność banków; bankowość inwestycyjna
Data wydania: 2017
Wydawca: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Źródło: Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS, Nr 5 (2017), s. 26-28
Abstrakt: Niniejszy artykuł opisuje sytuację jaka powstała w obliczu braku krajowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego implementujących przepisy unijne, które regulują obrót instrumentami finansowymi. Artykuł koncentruje się na obowiązkach funkcjonujących w bankach komórkach do spraw zgodności oraz kierujących tymi komórkami, jako inspektorów nadzoru nad działalnością banków wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7490
ISSN: 1427-8162
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Majewski_Stan_wdrozenia_pakietu_MiFID_IIMiFIR_w_polskim_porzadku_prawnym.pdf310,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Dowolne rozpowszechnianie na całym świecie bez zgody autora Creative Commons Creative Commons