Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/785
Tytuł: Wstyd a władza (paradygmatów)
Autor: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Słowa kluczowe: Wstyd w kulturze; Ciało
Data wydania: 2008
Źródło: E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, "Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie. [T.] 2 (s. 15-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: In a so to speak socio-biological sub-paradigm, a body is a vehicle of biological and cultural replicators, in a Foucault’s sub-paradigm of postmodernist humanistic sciences, a body is the effect and subject of problematisation, a self-problematisation and problematicised object/subject, revealing itself from a holistic and historically discontinuous “discursive fact” of power/knowledge. Faucault’s “discursive body” is a real historical figure and so is shame co-creating it — one of the norms (each time dictated by power) determining historical frames of this discourse. A socio-biological “replicatorable body” constitutes a proved effect of the natural choice, and so are its emotional reactions and ethical practices (shame included).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/785
ISBN: 9788322617205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Wstyd_a_wladza.pdf478,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons