Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8051
Title: L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle : questions pratiques
Authors: Gałan, Beata
Keywords: ocenianie w nauczaniu języków obcych; kształcenie na odległość; platforma edukacyjna Moodle
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (red.), "Ocenianie i pomiar biegłości językowej : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" (S. 81-93). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł stanowi refleksję nad ocenianiem biegłości językowej w kontekście kształcenia na odległość i korzystania z platformy edukacyjnej Moodle. Celem artykułu jest poruszenie kilku kwestii praktycznych, które są istotne w planowaniu procesu nauczania – uczenia się realizowanego na odległość. Autorka stara się zatem przeanalizować możliwości techniczne wspomnianej platformy pod kątem kształcenia językowego, a zwłaszcza narzędzia oceny kompetencji, ich parametry oraz nadzór pedagogiczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8051
ISBN: 978-83-226-3053-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galan_L'evaluation_en_langues_via_la_plateforme_d'apprentissage_Moodle.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons