Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8273
Tytuł: Electrophysical properties of the multicomponent PbFe1/2Nb1/2O3 ceramics doped by Li
Autor: Bochenek, Dariusz
Niemiec, Przemysław
Adamczyk, Małgorzata
Stokłosa, Zbigniew
Słowa kluczowe: ferroelectromagnetics; multiferroics; PFN
Data wydania: sty-2019
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 64, iss. 1 (2019), s. 227-233
Abstrakt: The paper presents the results of research on the influence of sintering temperature on microstructure, DC electrical conductivity, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of PbFe1/2Nb1/2O3 ceramics doped by Li in the amount of 5.0% wt., in the abbreviation PLiFN. The ceramic samples of the PLiFN material were obtained by the two-stage synthesis – columbite method and sintered by free sintering methods. Introduction to the basic PbFe1/2Nb1/2O3 composition of the lithium admixture to decrease the electrical conductivity and reduction of dielectric loss. The tests have shown that the increase in sintering temperature orders the PLiFN ceramic microstructure, which has a positive effect on its electrophysical properties. At room temperature, the PLiFN ceramic samples show both ferroelectric and ferromagnetic properties. Considering the functional parameters of the obtained ceramic samples, the optimal technological conditions are 1100°C/2 h.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8273
DOI: 10.24425/amm.2019.126242
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bochenek_Electrophysical_properties_of_the_multicomponent.pdf5,36 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons