Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8572
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawelec, Tomasz-
dc.date.accessioned2019-03-15T13:49:01Z-
dc.date.available2019-03-15T13:49:01Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.isbn83-227-1900-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8572-
dc.descriptionWybór, tłumaczenie i wstęp: Tomasz Pawelec Zawartość: Tomasz Pawelec Wprowadzenie: psychohistoria w poszukiwaniu tożsamości Część Pierwsza: Teoria, metodologia, historiografia Bruce Mazlish Podejście psychohistoryczne Lloyd deMause Niezależność psychohistorii Thomas A. Kohut Psychohistoria jako historia Peter C. Hoffer Czy psychohistoria jest naprawdę historią? Peter Loewenberg Psychoanalityczne modele historii: Freud i później Część Druga: Psychohistoryczne studia przypadków Andrew Brink Żałoba i The Pilgrimage of Life Bertranda Russella Thomas A. Kohut Symboliczne uosobienie narodu Aurel Ende Dzieciństwo psychohistoryka oraz historia dzieciństwa Rudolph Binion Fikcja literacka jako społeczna fantazja: europejski kryzys rodziny w latach 1879-1914 Peter Loewenberg Psychohistoryczne początki nazistowskiej młodej kohorty Bruce Mazlish Amerykańska psychepl_PL
dc.description.abstractPsychohistoria - niemal zupełnie w Polsce nieznana - należy do najbardziej oryginalnych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych spośród kierunków badawczych, które rozwinęły się w łonie dziejopisarstwa drugiej połowy XX wieku. Wysuwa otwarcie postulat zgłębiania psychologicznego wymiaru przeszłości - ludzkich uczuć, emocji i lęków - zarówno świadomych, jak też kryjących się w mrokach nieświadomości. Psychohistorycy uważają bowiem, że to właśnie w sferze psychiki człowieka, rozważanej zarówno na poziomie konkretnej jednostki, jak i na poziomie zjawisk masowych, odnajdujemy rzeczywiste determinanty historii. Psychohistoria przez wiele lat pozostawała przedmiotem gwałtownych sporów w środowisku historyków. Wiązało się to m.in. z faktem, że jej zwolennicy szczególnie często odwoływali się do dorobku psychoanalizy jako podstawy swoich dociekań oraz interpretacji. Spoglądali więc na dzieje w zupełnie nowy, niekiedy wręcz szokujący sposób, nieraz śmiało wykraczając poza utarte koleiny naukowych badań historycznych. Niniejsza antologia, oprócz przedstawienia rozwoju podejścia psychohistorycznego, prezentuje polskim czytelnikom jedenaście rozpraw psychohistorycznych, wybranych spośród najwybitniejszych prac tego kierunku opublikowanych w ciągu trzydziestu lat, zarówno traktujących o problemach teoretyczno-metodologicznych, jak i koncentrujących się na konkretnych zagadnieniach z przeszłości. Mają one zaprezentować zalety, osiągnięcia, a także kontrowersje wiążące się z psychohistorią, pokazać właściwą dla niej, a przez swą odmienność tak fascynującą, wizję procesu dziejowego oraz sposoby jego badania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpsychohistoriapl_PL
dc.subjectpsychohistorypl_PL
dc.titlePsyche i Klio. Historia w oczach psychohistorykówpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_psyche_i_klio.pdf12,02 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons