Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9704
Title: "Our house has burnt" : beyond the dialectics of place and space
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: dialectics; dialektyka; space; place
Issue Date: 1996
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Stern-Gillet (red.), "Culture and identity" (S. 250-260). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Opierając się na pracach Derridy, de Certeau, Deleuze’a i Guattariego, a także nawiązując do tragedii ziem pojugosławiańskich, autor próbuje zaproponować typologię relacji człowieka i przestrzeni. Systematyzuje ją w dwa typy związku. W jednym rzeczy pozostają w pewnym niezakłóconym porządku, są dobrze zakotwiczone i umiejscowione {well-placed) w świecie; w drugim typie relacji przedmioty zostają uwolnione ze swych miejsc i niejako wprawione w ruch (dis-placed). Moment przejścia między jednym porządkiem a drugim nazywamy „kryzysem znajomego obrazu świata” {crisis in familiarity). Na przykładzie romantycznej literatury zostaje przedstawiony tradycyjnie rozumiany model świata jako „domu”, tj. przestrzeni, w której przedmioty codzienne zachowują w sobie rewelatorską silę odsłaniania przeszłości i w ten sposób pozwalająjednostce zachować poczucie przynależności grupowej. Dwie inne cechy „domu” to traktowanie teraźniejszości jako trudnej do pokonania (mourning) przeszłości oraz sens relacji między żywymi a zmarłymi. Te właśnie predyspozycje stanowią szczególną wartość „domu” w niesprzyjających warunkach historycznych (np. Polska rozbiorowa). Ta formacja związku ze światem zostaje zastępowana przez relację, w której „dom” i „zamieszkiwanie” ustępuje miejsca „wędrówce” (Thoreau i sauntering), „pomieszkiwaniu” (Dillard i sojourning) i „nomadyzmowi” (Deleuze i Guattari).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9704
ISBN: 8322606346
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Our_house_has_burnt_Beyond_the_dialectics.pdf707,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons