Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9961
Title: Bogactwo staropolskiej synonimii
Authors: Kleszczowa, Krystyna
Keywords: staropolszczyzna; staropolska synanimia
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Opacki, B. Mazurkowa (red),"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 281-287). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Powszechnie znane są utyskiwania szesnastowiecznych pisarzy na niedostateczny zasób polskiego słownictwa. Zenon Klemensiewicz w Historii języka polskiego przytacza cytat z Nauki o prawdziwej i fałszywej pokucie, w którym Wawrzyniec z Przasnysza ubóstwem polszczyzny tłumaczy fakt, że „jeno słowo łacińskie musi i trzemi języka naszego wyłożyć [...]”1 2; pisze dalej Klemensiewicz, iż „Powodowski poszerzał swoje kazania w wersji łacińskiej, bo po polsku musiał je ujmować krócej z powodu ubóstwa języka. Wszakże to ten sam kaznodzieja, od którego pochodzi owa kąśliwa uwaga, że język polski »się więcej kuchnią niż dyjalektyką bawił«”.3 Podobnie wartościujących sądów odnajdziemy więcej — na ubóstwo leksykalne narzekali m.in.: Mikołaj Szarffenberger, Stanisław Orzechowski, Marcin Kromer, Jan Januszowski, Stanisław Gosławski4[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9961
ISBN: 8322611412
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleszczowa_Bogactwo_staropolskiej_synonimii.pdf632,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons