Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1734
Tytuł: Immersions of two-manifold in the Euclidean four-space
Autor: Rochowski, Marek
Słowa kluczowe: Matematyka; Rozmaitości
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 79-89
Abstrakt: W pracy podane są warunki dostateczne na to, żeby zanurzenie rozmaitości dwuwymiarowej, zamkniętej i orientowalnej w przestrzeń euklidesową czterowymiarową indukowało na niej metrykę o krzywiźnie Gaussa nie wszędzie ujemnej. Wynika stąd, że zanurzenia takie nie mogą być izometriami dla rozmaitości rodzaju > 2 rozważanych jako przestrzenie lokalnie izometryczne z płaszczyzną nieeuklidesową.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1734
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rochowski_Immersions_of_two-manifold_in_the_Euclidean.pdf534,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons