Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2079
Tytuł: Postulaty vs. realia, czyli debiutant pracuje z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Autor: Zok-Smoła, Aleksandra
Słowa kluczowe: edukacja uczniów z trudnościami; nauczanie w szkole
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 37-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the study discusses problems connected with Polish language educationof students having specific educational needs (with a special consideration of childrenwith behavioral disorders). She confronts postulates formulated by educators withthe actual work with a problematic student, indicating the possible difficulties, divergenciesbetween theory and practice and solutions for dealing with non-standard situations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2079
ISBN: 9788380123823
9788380123830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zok_Smola_Postulaty_vs_realia_czyli_debiutant_pracuje_z_uczniem_o_specjalnych.pdf371,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons