Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2093
Title: Różne aspekty zahamowań językowych na lekcjach języka angielskiego wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Authors: Gliński, Marcin
Keywords: zahamowania językowe; lęk językowy; nauczanie języków obcych
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 117-123). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The main aim of the article is to show various aspects of language inhibitions,which result from linguistic fear and are inseparable elements of human development.The article presents emotional, physiological and psychological reactions of students,observed during an English language lesson, which may herald the emergence of languageinhibitions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2093
ISBN: 9788380123830
9788380123823
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glinski_Rozne_aspekty_zahamowan_jezykowych_na_lekcjach_jezyka_angielskiego.pdf372,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons