Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2093
Tytuł: Różne aspekty zahamowań językowych na lekcjach języka angielskiego wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Autor: Gliński, Marcin
Słowa kluczowe: zahamowania językowe; lęk językowy; nauczanie języków obcych
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 117-123). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The main aim of the article is to show various aspects of language inhibitions,which result from linguistic fear and are inseparable elements of human development.The article presents emotional, physiological and psychological reactions of students,observed during an English language lesson, which may herald the emergence of languageinhibitions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2093
ISBN: 9788380123830
9788380123823
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glinski_Rozne_aspekty_zahamowan_jezykowych_na_lekcjach_jezyka_angielskiego.pdf372,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons