Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2097
Tytuł: Rola poczucia własnej wartości wśród uczniów dyslektycznych uczących się języków obcych
Autor: Gliński, Marcin
Słowa kluczowe: nauczanie języków obcych; dysleksja
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 137-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: For a dyslectic student, learning a foreign language is a very complicated process,especially due to certain negative psychological reactions that this disfunction entails.The crucial aim of the following paper is to present the role of high self-esteem amongdyslectic students who try to learn foreign languages. The theoretical part of the followingpaper analyzes some possible factors contributing to the emergence of students’affective states. The Rosenberg Self-Esteem Scale and the Polish version of the GeneralSelf-Efficacy-Scale were introduced to collect data for the research. The data was collectedduring a one-to-one English lesson with a fifteen-year-old middle school studentwho suffers from dyslexia. The paper also contains some practical solutions that can beincorporated by foreign language teachers (and not only) during their lessons.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2097
ISBN: 9788380123830
9788380123823
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glinski_Rola_poczucia_wlasnej_wartosci_wsrod_uczniow_dyslektycznych.pdf455,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons