Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2211
Tytuł: "We are human beings, not robots" : on the psychology of affect in education
Autor: Gabryś-Barker, Danuta
Słowa kluczowe: zawód nauczyciela; rozwój emocjonalny
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), “Topics in applied psycholinguistics” (s. 113-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest jednemu z najważniejszych wymiarów funkcjonowania człowieka, jakimjest jego sfera emocjonalna. W części teoretycznej autorka przedstawia pojęcie emocji w psychologiioraz dokonuje przeglądu badań z zakresu emocji w kontekście nauczania i samego nauczyciela.Natomiast w części empirycznej zaprezentowane i omówione zostają percepcje nauczycieli początkujących,dotyczące ich własnych emocji podczas nauczania w klasie czy też kontaktu z uczniemoraz sposobów radzenia sobie z tymi emocjami (ang. emotion labor, emotion management). Percepcjawłasnych doświadczeń i refleksja nad nimi stanowią ważny czynnik w rozwoju zawodowymnauczyciela. Zastosowany w badaniu tekst narracyjny stanowić może istotny instrument w rozwojurefleksjności nauczyciela.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2211
ISBN: 9788380124288
9788380124295
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gabrys_Barker_We_are_human_beings_not_robots_On_the_psychology.pdf362,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons