Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2211
Title: "We are human beings, not robots" : on the psychology of affect in education
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Keywords: zawód nauczyciela; rozwój emocjonalny
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), “Topics in applied psycholinguistics” (s. 113-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł poświęcony jest jednemu z najważniejszych wymiarów funkcjonowania człowieka, jakimjest jego sfera emocjonalna. W części teoretycznej autorka przedstawia pojęcie emocji w psychologiioraz dokonuje przeglądu badań z zakresu emocji w kontekście nauczania i samego nauczyciela.Natomiast w części empirycznej zaprezentowane i omówione zostają percepcje nauczycieli początkujących,dotyczące ich własnych emocji podczas nauczania w klasie czy też kontaktu z uczniemoraz sposobów radzenia sobie z tymi emocjami (ang. emotion labor, emotion management). Percepcjawłasnych doświadczeń i refleksja nad nimi stanowią ważny czynnik w rozwoju zawodowymnauczyciela. Zastosowany w badaniu tekst narracyjny stanowić może istotny instrument w rozwojurefleksjności nauczyciela.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2211
ISBN: 9788380124288
9788380124295
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys_Barker_We_are_human_beings_not_robots_On_the_psychology.pdf362,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons