Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2356
Tytuł: On the curl of singular completely continous vector fields in Banach spaces
Autor: Bielecki, Adam
Dłotko, Tadeusz
Słowa kluczowe: matematyka; przestrzeń Banacha; pole wektorowe; obrót pełnociągły
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 97-100
Abstrakt: W pracy rozpatruje się pole wektorowe <p(x) = x — F(x) na sferze ||x|| = R > 0 przestrzenni Bancha X , przy czym operacja F : X _ > X jest pełnociągła. Dopuszcza się istnienie miejsc zerowych pola tp na sferze II x II = R. Uogólnia się definicję obrotu pełnociągłego nieosobliwego pola wektorowego na pole osobliwe, przy tym zachowuje się podstawowe twierdzenie: Jeżeli uogólniony obrót jest różny od zera na sferze ||x|| = R, to równanie x = H(x) ma przynajmniej jedno rozwiązanie zawarte w kuli domkniętej ||x|| < R. Stanowi to uzupełnienie teorii pełnociągłych pól wektorowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2356
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dlotko_On_the_curl_of_singular_completely_vector_fields.pdf328,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons