Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2605
Tytuł: Rupaki dorastają..., czyli o relacjach między dziecięcymi lekturami a interpretacją poezji współczesnej w kontekście kształcenia literackiego w liceum
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: lektury dziecięce; poezja wspóczensa; interpretacja; kształcenie literackie
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 143-155). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Na temat znaczenia pierwszych doświadczeń czytelniczych napisano już bardzo dużo. Wpływ dziecięcych lektur na późniejsze kształcenie kompetencji czytelniczych, rozwój osobowości, na wyostrzenie wrażliwości czy pobudzanie kreatywności uczniów jest oczywisty, potwierdzony w niezliczonych pracach pedagogicznych, psychologicznych czy literaturoznawczych. Zazwyczaj jednak czytelnicy wraz z wiekiem oddalają się od swoich ulubionych dziecinnych książeczek, które w większości są zapominane, wypierane przez kolejne lektury. Czasami wybrane pozycje stają się częścią indywidualnego mitu dzieciństwa, należą do czasów, które bezpowrotnie minęły i do których powraca się z nostalgią, wspominając np. publikacje z serii Poczytaj Mi, Mamo. Echa pierwszych lektur pobrzmiewają w wypowiedziach pisarzy, udzielających odpowiedzi na różne ankiety dotyczące pisarskich początków, wczesnych fascynacji lekturowych itp..
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2605
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Rupaki_dorastaja.pdf509,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons