Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4013
Tytuł: O znaczeniu jedzenia w wybranych książkach Marii Kruger
Autor: Jędrych, Karolina
Słowa kluczowe: literatura dla młodzieży; edukacja międzykulturowa; literaturoznawstwo; motywy i tematy literackie; Maria Kruger
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik- Dudek (red.), A. Zok-Smoła (współpr.), "Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży" (S. 185-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the importance of food (its preparation and the act of eating itself) in books by Maria Krüger: Szkoła narzeczonych, Brygida, Nie wyrzucaj pieniędzy za okno. Poradnik pani domu. The author of the article points to the fact that, according to the proverb, The way to a man's heart is through his stomach it is easier to find a husband for a women that cooks. Preparing meals, though, may also be a form of women liberation and a form of her artistic activity. Finally, the descriptions of the food perform a compensatory function, and remind us what the life was like before the Second World War.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4013
ISBN: 978-83-226-2211-7
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jedrych_O_znaczeniu_jedzenia_w_wybranych_ksiazkach_Marii_Kruger.pdf357,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons