Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5665
Tytuł: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Autor: Czarnojańczyk, Piotr
Słowa kluczowe: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Prawo administracyjne
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Źródło: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 108-127). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstrakt: Potrzeba zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa została na przełomie wieków, wraz z rozwojem państwowości i świadomości obywateli, podniesiona do rangi jednej z podstawowych zasad, obowiązków i jednocześnie gwarancji funkcjonowania państwa. To właśnie bezpieczeństwo stanowi element scalający państwo (sfera wewnętrzna) i umacniający jego pozycję (sfera zewnętrzna). [...] Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako urząd administracji rządowej, działa na podstawie statutu, wydanego przez Prezesa Rady Ministrów w formie zarządzenia na podstawie delegacji zawartej w art. 20 pkt 1 ustawy o ABW. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5665
ISBN: 978-83-938141-0-7
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czarnojanczyk_Agencja_Bezpieczenstwa_Wewnetrznego.pdf769,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons