Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6092
Title: Kształcenie nauczycieli wiedzy o kulturze
Authors: Gomóła, Anna
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 223-236). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wedle najwcześniejszych projektów – mam na myśli przede wszystkim propozycję Stanisława Pietraszki1 – studia kulturoznawcze nie miały mieć charakteru pedagogicznego. Nie oznacza to jednak, że wiedza, którą teraz nazywamy kulturoznawczą, nie była ważna w kształceniu nauczycieli, a zwłaszcza polonistów. W części uniwersytetów (inaczej niż we Wrocławiu) kierunki kulturoznawcze początkowo były prowadzone przez instytuty lub katedry związane z filologią polską albo przez jednostki, które się z nich wyłoniły (tak było m.in. w Łodzi i Katowicach, by wspomnieć ośrodki najstarsze, a także w Opolu czy Lublinie). Na Uniwersytecie Śląskim, zanim w 1977 roku powstało kulturoznawstwo2, w ramach filologii polskiej wprowadzono zajęcia filmoznawcze3 (jako pierwsze – w 1974 roku), w 1975 roku z teorii kultury, a rok później – teatrologiczne. Nasze kulturoznawstwo nie realizowało specjalności pedagogicznej, ale są dokumenty świadczące o tym, że założenia były inne." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6092
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomola_Ksztalcenie_nauczycieli_wiedzy_o_kulturze.pdf439,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons