Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8456
Title: Tropy ekfrazy. Na przykładzie utworu pt. „Melancolia I” Witolda Wirpszy
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: tropy; ekfraza; Witold Wirpsza; "Melancolia I"; Albrecht Dürer; "tropologiczna reprezentacja"; Hayden White; ironia
Issue Date: 2010
Publisher: IBL PAN
Citation: W. Bolecki, A. Dziadek (red.), "Kulturowe wizualizacje doświadczenia" (S. 155-164). Warszawa : IBL PAN
Abstract: Autor szkicu, chce prześledzić tropy ekfrazy, przekroczając ich wyłącznie retoryczny i stylistyczny poziomu rozumienia. Przyjmuje, że trop może być także wykorzystany w charakterze „heurystycznego modelu”, w którym zawiera się określony typ myślenia bądź poznawania rzeczywistości. W takim postępowaniu uznaje się, że „trop nie jest pochodną, marginalną czy aberracyjną formą języka, lecz językowym paradygmatem par excellence”. Wychodząc od tezy Haydena White`a, głoszącej, że „dyskurs zawsze zdaje się umykać naszym danym ku strukturom świadomości, za pomocą których staramy się je uchwycić”, autor szkicu widzi konieczność potraktowania tropów „jako lingwistycznych ekspresji samych rodzajów świadomości”. W postępowaniu analitycznym sprawdza, czy w odniesieniu do ekfrazy, obowiązuje „wzorzec tropologiczny organizujący narrację” ustalony przez autora “Tropiki dyskursu”, na podstawie jego analiz m.in. prac Hegla, Nietzschego i Piageta. Do przeprowadzenia postępowania dowodowego autor wybiera utwór Witolda Wirpszy pt. “Melancolia I”, tekst poetycki, sugerujący związek z ryciną Dürera.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8456
ISBN: 978-83-61552-31-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Tropy_ekfrazy.pdf961,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.