Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9755
Title: "Testament mój" Józefa Łobodowskiego, czyli o korzyściach szkolnej interpretacji poezji
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: lekcje języka polskiego; interpretacja poezji; znaczenie interpretacji
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Anna Opacka (red.) "Interpretacje i szkoła" (S. 87-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Znaczenie interpretacji w procesie kształcenia literackiego już wcześniej było eksponowane przez dydaktyków i badaczy literatury. Podkreślano, że interpretacja uczy nie tylko kontaktu z dziełem literackim, jest narzędziem kształcenia przyszłych czytelników - świadomych odbiorców literatury, ale także wymaga praktycznego wykorzystania wiedzy, uczy myślenia, samodzielności badawczej i twórczego rozwiązywania problemów. Zalety te spowodowały, że interpretacja została uznana za „antidotum” na tradycyjne szkolne rozprawki historycznoliterackie, krytykowane za ich schematyczność, stereotypowość. Przeważającym argumentem na rzecz interpretacji jest fakt, że stwarza ona (przez szerokie konteksty, w których dzieło jest osadzane) możliwość wprowadzenia ucznia w kulturę i tradycję. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9755
ISBN: 83-226-0999-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Testament_moj_Jozefa_Lobodowskiego.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons